Hoạt động

Lô hàng 2 máy bẻ đai sắt đi Campuchia ngày 26/8/2014
Lô hàng 3 máy bẻ đai sắt đợt 3 được vận chuyển đi Thái Lan ngày 20/08/2014
Vận chuyển máy bẻ đai sắt đi Thái Lan ngày 25/07/2014
Bàn giao máy bẻ đai sắt cho KH ở Long An ngày 25/07/2014
Bàn giao máy bẻ đai sắt đi Quảng Bình ngày 24/07/2014
Lô hàng đi Thái Lan ngày 12/6/2013
Đợt bàn giao máy bẻ đai sắt khách hàng Đồng Tháp ngày 16-04-2014