Sản phẩm

Phân xưởng cơ khí chế tạo máy

Mã SP: 90
Giá: liên hệ

Chức năng - nhiệm vụ Phân xưởng cơ khí 

Phân xưởng Cơ khí là đơn vị thuộc bộ phận sản xuất của công ty, có nhiệm vụ gia công các hệ, cụm chi tiết của máy bẻ đai sắt tự động

I. Chức năng

- Phân xưởng Cơ khí là đơn vị thuộc bộ phận sản xuất của công ty, có nhiệm vụ gia công các hệ, cụm chi tiết của máy bẻ đai sắt tự động

II. Nhiệm vụ

- Gia công các cụm chi tiết máy bẻ đai sắt  bằng máy công cụ. CNC....

- Gia công chi tiết cấu tạo của máy, bộ đếm đai, bộ kéo sắt, dàn lô duỗi sắt, viết chương trình của hệ thống PLC

- Tổ chức sản xuất đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và trang thiết bị.

- Phối kết hợp với các đơn vị trong toàn Công ty để xử lý và khắc phục hậu quả khi có tai nạn hoặc hoả hoạn xảy ra, đồng thời trực tiếp tham gia vào quá trình điều tra tai nạn cùng với các cơ quan chức năng.

III. Quyền hạn

- Ký các giấy tờ liên quan khi thi công các sản phẩm, ký các bảng chấm công, tạm ứng, thanh toán lương cho cán bộ công nhân  trong đơn vị.

- Ký lệnh sản xuất của Phân xưởng. Ký biên bản bàn giao vật tư trang thiết bị.

- Đề xuất các biện pháp về thực hiện các chế độ đối với người lao động, công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. Kịp thời đề nghị Hội đồng Khen thưởng Công ty khen thưởng những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

- Ký các đơn của cán bộ công nhân viên trong phân xưởng trước khi gửi lên các phòng ban liên quan.
- Có quyền tạm đình chỉ đối với cán bộ công nhân dưới quyền khi chống lệnh sản xuất hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng Nội quy- Quy định của Công ty và Pháp luật Nhà nước đồng thời báo lên lãnh đạo Công ty biết.

 

Sản phẩm liên quan