Tin trong ngày

6 Doanh nghiệp đang âm quỹ bình ổn giá xăng dầu hơn 242,5 tỷ đồng

Đứng đầu là Tổng Công ty Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) khi DN này đang âm quỹ tới 145,834 tỷ đồng, chiếm tới 60% tổng mức âm quỹ của 6 DN này.

Bộ Tài chính vừa thông báo về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ BOG trong Quý I/2014 (từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/3/2014).

Theo đó, số dư Quỹ tại thời điểm 31/12/2013 là khoảng 169,219 tỷ đồng; số dư Quỹ ước đến hết quý I/2014 khoảng 842,016 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý I/2014, Quỹ BOG đã tăng thêm 672,797 tỷ đồng. Nguyên nhân do, số trích Quỹ trong quý I là khoảng 1.043,504 tỷ đồng; trong khi số sử dụng Quỹ trong quý chỉ khoảng 370,707 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3, trong số 19 DN kinh doanh xăng xầu, có tới 6 DN đang âm Quỹ BOG, đó là: TCty Dầu Việt Nam (-42,504 tỷ đồng); CTCP Hóa dầu Quân đội (-5,896 tỷ đồng); CTCP Lọc hóa dầu Việt Nam (-30,171 tỷ đồng); Công ty Xăng dầu hàng không (-15,273 tỷ đồng); Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát (-2,865 tỷ đồng) và Tổng Công ty Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) âm quỹ tới 145,834 tỷ đồng.Căn phải

Tổng mức âm quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) của 6 DN này là 242,543 tỷ đồng.

Theo M.L

Thời báo Ngân hàn