Tin trong ngày

TP.HCM đề xuất lộ trình tăng giá nước

Mức tăng thêm cao nhất trong năm 2014 của đối tượng sinh hoạt là 1.100 đồng/m³.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên (Sawaco) vừa trình phương án tăng giá nước lộ trình từ năm 2014-2018 cho Sở Tài chính TP.HCM, với mức tăng thêm cao nhất trong năm 2014 của đối tượng sinh hoạt là 1.100 đồng/m³.

Các năm tiếp theo trong lộ trình, giá tiếp tục tăng 500-1.700 đồng/m³. Riêng giá nước cho đối tượng kinh doanh dịch vụ tăng từ 1.100-3.000 đồng/m³ tùy từng năm.

Cũng theo phương án trên, giá nước dành cho hộ nghèo không tăng trong năm 2014. Các khu dân cư, khu chế xuất... có hệ thống đường ống nội bộ được giảm 10% trên hóa đơn tiền nước.

Đối tượng sinh hoạt

(m2/người/tháng)

Hiện tại

2014

2015

2016

2017

2018

Đến 4m2

5.300

6.000

6.700

7.500

8.300

9.400

Từ 4-6m2

10.200

11.000

12.000

13.500

15.000

16.700

Trên 6m2

11.400

12.500

14.000

15.500

17.200

18.000

Giá nước sinh hoạt hiện nay và đề xuất cho những năm tới